Fakta om arbeid fra Statistisk sentralbyrå

SSB, Statistisk Sentralbyrå, hadde 967 medarbeidere i 2007. De arbeider med statistikk og analyser, og er kanskje den viktigste kilden til kunnskap om trekk ved Norge.


 

Oppgave

  1. Hvor mange er arbeidsledige i Norge? (Se på tallene på venstre side).
  2. Hvor mange er sysselsatte?
  3. Er det flere administrerende direktører enn vakmestere i Norge?
  4.  Er det flere butikkansatte enn bønder og fiskere?
  5. Hvor mange kvinner er ledere i Norge?
  6. Hvor er det høyest sykefravær?
  7. Hvor mange kvinner og menn jobber i Norge i dag?
  8. Se på tabellen midt på siden. Der finner du tall for blant annet ”sysselsatte.” Skriv av kakediagrammet og del sirkelen inn slik som vist på figuren under ”sysselsatte.”
  9. Lenger ned på siden er det et kart over Norge. Der finner du tall for arbeidsledige, sysselsatte, sykefravær og offentlig forvaltning. Finn ut ved å bruke pekeren hvor i landet det er flest/færrest syselsatte, arbeidsledige, sykefravær og offentlig forvaltning.
  10. Diskuter hva grunnene kan være til at det er så store forskjeller.

Nettressurser

Tall og statistikk om arbeid

http://www.ssb.no/arbeid/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.02.2010

© Cappelen Damm AS